Den Kreative Skoles bestyrelse

Består af forældre, lærere og ledelsen fra skolen, samt repræsentanter fra folkeskolerne og byrådet.
Du kan se Den Kreative Skoles vedtægter her.

Udpeget af folkeskolerne

Karina Corneliusen
24 85 38 49
Karina.corneliusen@silkeborg.dk 

Udpeget af byrådet

Erling Prang
86 88 09 29  /  24 88 39 38
erling.prang@silkeborg.dk

Udpeget af bestyrelsen

Jesper Dessau
20 32 73 02
jesperdessau@hotmail.com 

Ledelsesrepræsentant

Knud Mortensen 
89 70 53 01
denkreativeskole@silkeborg.dk 

Forældrerepræsentanter

Bestyrelsesformand
Kristian Toft
87 95 00 88  /  20 27 47 30 
kristian.toft@skanderborg.dk

Bestyrelsesnæstformand
Tina Svaneborg 
86 84 48 24  /  21 75 92 94 
tina.anders.ks@gmail.com

Morten Harde Clausen 
38 10 40 84  /  29 89 40 84 arb. 
mhc@herningsholm.dk

Petter Kjæraas 
29 90 69 39
petterok@kidmose.info 

Lærerrepræsentanter

Kim Schulz Jensen
20 20 46 46
Kim.schulz@jensen.mail.dk

Christian Hørbov-Meier
26 84 91 72
hoerbov@gmail.com 

Suppleant til bestyrelsen

Channie Klaris 
53 29 40 50 
Channieklaris76@gmail.com 

Suppleant for lærerrepræsentanter

Erik Hagner
30 29 43 10
ehagner@gmail.com