Krea klubbens bestyrelse

KREA Klubbens bestyrelse består af forældre og medarbejdere fra skolen, samt repræsentanter fra skolens bestyrelse. Alle forældre eller elever over 18 år kan stille op til KREA Klubbens bestyrelse.

Læs mere om Krea Klubben her.

Generelle henvendelser vedr. Krea klubben foretages til kontoret.

Formand

Tina Svaneborg
86 84 48 24  /  21 75 92 94
tina.anders.ks@gmail.com 

Næstformand

Erling Kyvsgaard
89 70 53 01
erling.kyvsgaard@silkeborg.dk

Kasserer

Vivi Melgaard Vendebæk
89 70 53 05
vmv@silkeborg.dk 

Suppleant

Hanne Højgaard Hede
20 90 46 44
hannehhede@hotmail.com

Udpeget af Den Kreative Skoles bestyrelse

Sus Mynster
23 65 25 97
sus@mynster.dk 

Revisorer

Søren Kristian Frydenlund-Vad
89 70 53 04
Sorenkristian.frydenlund-vad@silkeborg.dk

Annette Zacho Poulsen
89 70 53 02
annette.zacho@silkeborg.dk

Lærerrepræsentant

Thomas E. Rasmussen
21 40 89 32
engelhardt@tdcadsl.dk 

Forældrerepræsentant

Morten Harde Clausen
38 10 40 84 / 29 89 40 84 
clausen@fibermail.dk