Skolens formål er:

at udvikle elevernes evner for og færdigheder i at udtrykke sig skabende, kunstnerisk og musikalsk såvel i fællesskab med andre som individuelt.

at stimulere oplevelsesmulighederne og glæden ved arbejdet med de kreative/musiske fag og herigennem medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en aktiv del af et fællesskab.

at inspirere musiklinjens elever til udvikling af instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig, musikalsk udfoldelse og livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.

at fremme de lokale musikmiljøer og det kulturelle liv i hele Silkeborg Kommune.