Skolens vision er:

Elever/undervisning

Vi vil arbejde for at den enkelte elevs personlige fordybelse suppleres af samspil med andre elever i et samlet forløb, og at skolens undervisning inkluderer elever på tværs af alder, samfundslag og kulturer.

 

Kulturskole

Den Kreative Skole vil være en alsidig skole med tværfagligt samarbejde i forskellige kulturfag. Vi vil skabe spændende og udviklende kreative læringsrum, der afspejler passion og kreativitet hvor end vores undervisning foregår, og vi vil medvirke til vore elevers dannelse i et åbent og levende hus og decentralt med dynamiske undervisningstilbud.

 

Projekter

Den Kreative Skole vil være kendt for at udvikle visioner og projekter i tværfaglighed og større fællesarrangementer internt og i samarbejde med andre kulturaktører i det kulturelle landskab lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

 

Samarbejde

Den Kreative Skole vil varetage differentierede undervisningsforløb i skoler og på dagsinstitutioner og vil virke som et kompetencecenter for kommunens ansatte samt være en synlig og aktiv medspiller i det lokale miljø som helhed.

 

Arbejdspladsmæssigt

At være en dynamisk og tryg arbejdsplads for alle ansatte både centralt og decentralt med brug af ny kommunikationsteknologi og faglig udvikling såvel personligt som i teamsamarbejde samt faglige grupper.