Indmeldelse

Du skal tilmelde dig online via tilmelding her på hjemmesiden. Hvis du har brug for det, kan du få hjælp til tilmeldingen ved at kontakte skolens kontor.

Der åbnes for tilmelding til den kommende sæson sidst i april måned. Herefter vil det være muligt at tilmelde sig undervisning så længe der er ledige pladser på det ønskede undervisningstilbud. Hvis holdene er fyldte eller underviserne ikke kan tage flere elever, bliver du optaget på tilbuddets venteliste. Læs evt. mere om vores venteliste.

Når du er tilmeldt vil du i starten af juli modtage besked om hvilke undervisningstilbud du er optaget på og modtage yderligere oplysninger om undervisningen – tid og sted.

Hvis du tilmelder dig undervisning efter 1. juli vil du kort efter din tilmelding modtage besked om du er optaget på holdet eller kommet på venteliste.

Bemærk

Hvis du på forhånd foretrækker en bestemt underviser (til soloundervisning), eller kun kan modtage undervisning på bestemte tidspunkter eller gerne vil køre til et af vores andre undervisningssteder, end det tilmeldte, for at modtage undervisning, så husk at oplyse det ved tilmeldingen, så vi kan forsøge at tage hensyn til det når vi skal planlægge undervisningen.

Venteliste

Hvis du er optaget på venteliste til undervisning, er du ikke garanteret en plads på det ønskede undervisningstilbud. Om du bliver optaget, afhænger af om der bliver en ledig plads på holdet og af hvilket nummer du har på ventelisten. Vi kan derfor ikke give dig noget entydigt svar på hvornår du har mulighed for at blive optaget på det ønskede tilbud.

Til holdundervisningen kan der være mulighed for ledige pladser efter efterårsferien og ellers løbende som der kan blive ledige pladser på holdet.

For solo- og småholdsundervisningen vil der ligeledes være bedst mulighed for opstart efter efterårsferien, i starten af december eller i starten af marts.

Prøvetimer

Du kan ikke få prøvetimer, før du er optaget til undervisningen. Du skal altså være tilmeldt og være optaget til det ønskede undervisningstilbud for at kunne gøre brug af prøvegange. Reglerne for brug af prøvegange er beskrevet under Udmeldelse.

Det er derfor ikke muligt at deltage i undervisningen en gang eller to, for at se om det er noget for dig, uden at du først er optaget.