Børn og unge (elever under 25 år)

Grundpriser Pris
Holdundervisning. Du finder prisen på de enkelte fag * klik her
Småhold (4-6 elever), en 50 minutters lektion ugentligt ** 4.328,00 kr.
Et solo instrument/sang, en 25 minutters lektion ugentligt ** 5.000,00 kr.
Et solo instrument/sang, en 20 minutters lektion ugentligt (til små begyndere) ** 4.568,00 kr.

 
*   Undervisning fra uge 35 til uge 20, begge uger inkl.
** Undervisning fra uge 33 til uge 25, begge uger inkl.

Voksne (elever over 24 år)

Grundpriser Pris
Voksenhold. Du finder prisen på de enkelte fag * klik her
Et solo instrument/sang, en 25 minutters lektion ugentligt * 5.000,00 kr.


* Undervisning fra uge 35 til uge 20, begge uger inkl.

Talent undervisning

  Pris
Musik Talentforskole (et tillæg til betalingen for din normale 25 min. instrumentalundervisning) * 600,00 kr.
Musik Talentlinje (et tillæg til betalingen for din normale 25 min. instrumentalundervisning) * 1.000,00 kr.
Dans Talent (sæson pris) * 4.680,00 kr.


* medlemskab af KREA Klubben er ikke medregnet i prisen.

Øvrige priser

  Pris
15 minutters ekstra tid pr. solo lektion - kun for 25 minutters lektioner (sæson pris) 3.000,00 kr.
KREA Klub (for hele sæsonen) 75,00 kr.
Leje af Instrument pr. måned i 10 måneder 80,00 kr.
3 prøvegange ved Hold undervisning (ved udmeldinger) 200,00 kr.
Kreativ uge. Et tilbud ud over normal undervisning (kun for skolens elever) 0,00 kr.

 

Rabatter

Modtager du soloundervisning eller undervisning på instrumental småhold får du 50% rabat på anden holdundervisning.

Modtager du holdundervisning på mere end 2 hold, betaler du kun for de 2 dyreste hold, de øvrige hold er gratis. Det vil sige at du kommer aldrig til at betale for flere end 2 hold.

Fabulatoriet

  Pris
Et fabulatorie forløb. 12 uger, enten forår eller efterår (Hold-pris) * 1.800,00 kr.


* En institution skal tilmelde mindst 2 hold med samme fag.

Betaling

Betaling for undervisning sker forud ligesom medlemskab af KREA Klubben opkræves sammen med den første betalingsrate.

Girokort fremsendes fra Silkeborg Kommunes opkrævning til din elektroniske postkasse (e-Boks). Det er ikke muligt at få fremsendt girokort i papirpost, med mindre du er fritaget for at benytte din elektroniske postkasse. Du har mulighed for at tilmelde betalingen til betalingsservice.

Undervisning op til og med 2.210,- kr. betales i 1 rate, senest 1. september.

Undervisning over 2.210,- kr. fordelt i 8 rater betales månedsvis fra og med 1. september til og med 1. april

Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr i henhold til gældende regler og takster for Silkeborg Kommune.

Ved manglende betaling efter 3. rykker forbeholder Den Kreative Skole sig retten til at ekskludere eleven fra undervisningen og pladsen vil blive givet til en elev fra ventelisten.

Elever, der er i restance, optages ikke den følgende sæson.

Særlige forhold

Priser og rabatter for elever bosiddende udenfor Silkeborg Kommune

I henhold til Silkeborg Kommunes politikker gælder følgende regel.

Bor du udenfor Silkeborg Kommune og modtager du undervisning (folkeskole, gymnasium, el. lign.) i kommunen, gælder de normale priser for undervisningen. Du har også mulighed for at opnå rabatter.

Bor du udenfor Silkeborg Kommune men modtager du ikke undervisning (folkeskole, gymnasium, el. lign.) i kommunen, forhøjes priserne med 55% for musikundervisning og med 75% for anden undervisning. Du kan ikke opnå rabatter.

Friplads

Der kan, efter Lov om musik § 3 c, stk. 9, bevilliges delvis fripladstilskud til alle børn og unge under 18 år, der modtager musikundervisning på Den Kreative Skole. Der gives ikke delvis fripladstilskud til undervisning i dans, billedkunst, teater mm.  Bevillingen sker efter økonomiske kriterier, som reguleres af Skolens bestyrelse hvert år.

I øjeblikket gælder følgende kriterier:

Indtægt
Husstandens samlede
personlige indkomst

Egenbetaling
pct. af fuld deltagerbetaling

til og med 255.000 50%
256.000 - 296.000 75%
297.000 og derover 100%


Vær opmærksom på at tilskud til friplads først vil blive modregnet efter indbetalingen af 1. rate.
Du kan hente et ansøgningsskema ved at klikke her