Vilkår

Generelt

Undervisningen forløber ugentligt i undervisningsåret og følger som hovedregel folkeskolens ferieplan. Dog er det muligt at der er ændringer i vores undervisningsplan i forhold til folkeskolens plan, så derfor beder vi elever og forældre om at holde sig orienterede ved at læse infoblad og andre meddelelser fra kontor og lærere. Undervejs i sæsonen forbeholder vi os ret til at omlægge undervisningen i perioder til projekter og arrangementer for eleverne. Det kan give andre mødetidspunkter.
Bemærk: Folkeskoleloven åbner mulighed for at forældre kan bede skolelederen om at børn kan få fri til at gå til musikundervisning i skoletiden.

 

Oprettelse af hold

De annoncerede hold oprettes under forudsætning af, at der er nok elever tilmeldt til de enkelte hold. Såfremt der ikke er nok tilmeldinger til et hold forbeholder Den Kreative Skole sig ret til at nedlægge holdet eller alternativt slå flere hold sammen. Dette kan medføre en ændring af det specifikke indhold af undervisningen. Du vil i så fald blive orienteret om det inden undervisningsstart.

 

Aflysning af undervisning og undervisning hos vikar

Hvis din underviser er syg eller på anden vis er forhindret i at undervise, vil du modtage besked via SMS fra skolens kontor. Husk derfor at oplyse mobilnummer ved tilmeldingen, gerne elevens eget.

Hvis det er muligt, vil der blive indkaldt en vikar, så undervisningen alligevel kan finde sted. Er det ikke muligt vil undervisningen blive aflyst. I visse tilfælde kan soloundervisning, efter aftale imellem underviser og elev, flyttes til en anden dag.

 

Refundering af aflyst undervisning

Den Kreative Skole forbeholder sig ret til at aflyse 2 undervisningsgange pr. sæson, uden at det modregnes i elevbetalingen. Aflyser en underviser således mere end 2 undervisningsgange på en sæson, vil du få det tilsvarende beløb udbetalt til din NEM-konto ved sæsonens afslutning.

 

Brug af billeder af elever på hjemmesiden og Facebook

Den Kreative Skole vil gerne bruge billed- og videomateriale af eleverne på vores hjemmeside, Facebookside og til forskellige trykte materialer, f.eks. flyers og plakater. Det kan være billeder af eleven til undervisning, til et af vores arrangementer eller af elevens optræden.

Ved tilmelding til undervisning på Den Kreative Skole vil du blive bedt om at tage stilling til om Den Kreative Skole må benytte billed- og videomateriale af dig. Hvis du giver din samtykke vil du til enhver tid kunne trække den tilbage.