Skip to main content

Indmeldelse

  • Du skal tilmelde dig online via tilmeldingen her på hjemmesiden. Hvis du har brug for det, kan du kontakte skolens kontor og få hjælp.
  • Vi åbner for tilmelding til den kommende sæson sidst i april måned. Herefter kan du melde dig til undervisning så længe, der er ledige pladser på det ønskede undervisningstilbud. Hvis holdene er fyldt op eller underviserne ikke har plads til flere elever, bliver du optaget på tilbuddets venteliste. Se mere under emnet venteliste.
  • Når du er tilmeldt vil du i starten af juli modtage besked om, hvilke undervisningstilbud, du er optaget på. Du vil også modtage yderligere oplysninger om undervisningen, tid og sted.
  • Hvis du tilmelder dig undervisning efter 1. juli vil du kort efter din tilmelding modtage besked om, om du er optaget på holdet eller, om du er kommet på venteliste.

  Bemærk: Hvis du på forhånd foretrækker en bestemt underviser (til soloundervisning), eller kun kan modtage undervisning på bestemte tidspunkter eller gerne vil køre til et af vores andre undervisningssteder, end det tilmeldte, for at modtage undervisning, så husk at oplyse det ved tilmeldingen, så vi kan forsøge at tage hensyn til det, når vi skal planlægge undervisningen.

 • Hvis du er optaget på venteliste til undervisning, er du ikke garanteret en plads på det ønskede undervisningstilbud. Om du bliver optaget, afhænger af, om der bliver en ledig plads på holdet. Det afhænger også af, hvilket nummer du har på ventelisten. Vi kan derfor ikke give dig noget entydigt svar på, hvornår du har mulighed for at blive optaget på det ønskede tilbud.
 • Til holdundervisningen kan der være mulighed for ledige pladser efter efterårsferien og ellers løbende, som der kan blive ledige pladser på holdet.
 • For solo- og småholdsundervisningen vil der også være bedst mulighed for opstart efter efterårsferien, i starten af december eller i starten af marts.

 • Du kan ikke frit deltage i undervisningen for at se, om det er noget for dig.
 • Du skal være tilmeldt og optaget til det ønskede undervisningstilbud for at kunne gøre brug af prøvegange. 
 • Prøvegangene er ikke gratis, de har en pris og et regelsæt afhængigt af undervisningstypen.
  • Holdundervisning har 3 prøvegange til en fast pris. Prisen for tre prøvegange er 200 kr. for hold og 2 rater for soloundervisning og instrumentale småhold.  Læs mere under 'Udmeldelse'. 
  • Soloundervisning og småhold har udmeldelsesfrister i kombination med betaling af et antal rater.
   • Betalingen er opdelt i rater, og man kommer til at betale for et antal rater afhængigt af datoen, hvor man melder sig ud.
   • Se mere i afsnittene om Udmeldelse for hhv. Børn & unge og Voksne.

 • Du har efter aftale med din underviser mulighed for at leje et instrument hos Den Kreative Skole. Vi udlejer primært instrumenterne til 1. års elever og udlejer derfor kun for én sæson ad gangen
 • Hvis du ikke er fyldt 18 år, er det dine forældre eller din værge, der er ansvarlig for instrumentet i lejeperioden.
 • Hvis der sker skade på instrumentet er du ansvarlig for at udbedre skaden hos den reparatør, som skolen anviser.
 • Vi opfordrer dig eller dine forældre/værge til at undersøge, om instrumentet er forsikret igennem jeres eget forsikringsselskab.
 • Da vi primært udlejer instrumenter til 1. års elever, forbeholder vi os retten til at opsige lejeaftaler med øvrige elever med 2 måneders varsel.
 • Du opsige lejeaftalen skriftligt og aflevere dit instrument fra dag til dag.
 • Vi udlejer pt. følgende instrumenter:
  • Violin
  • Cello
  • Kontrabas
  • Tværfløjte
  • Klarinet
  • Saxofon
  • Fagot
  • Diverse brassinstrumenter