Skip to main content

Vilkår

 • Der er undervisning én gang om ugen. Undervisningsåret følger som hovedregel folkeskolens ferieplan. Der kan dog være undtagelser, så hold dig gerne orienteret ved at læse info på hjemmesiden og andre meddelelser fra kontor og lærere.
 • Undervejs i sæsonen forbeholder vi os ret til at omlægge undervisningen i perioder til projekter og arrangementer for eleverne. Det kan give andre mødetidspunkter ved for eksempel:
  • Kreativ Uge (tema/emne uge).
  • Besøg ud af huset.
 • Bemærk: Folkeskoleloven åbner mulighed for at forældre kan bede skolelederen om, at børn kan få fri til at gå til musikundervisning i skoletiden.

 • Vi opretter holdene under forudsætning af, at der er nok elever tilmeldt til de enkelte hold.
 • Hvis der ikke er nok tilmeldinger til et hold, forbeholder vi os ret til at nedlægge holdet eller alternativt slå flere hold sammen.
 • Det kan betyde, at vi laver ændringer i det specifikke indhold i undervisningen. Hvis dette er tilfældet, vil vi orientere dig inden undervisningsstart.

 • Hvis din underviser er syg eller på anden vis er forhindret i at undervise, får du besked via mail og/eller SMS fra skolens kontor. 
 • Husk derfor at oplyse din mailadresse og mobilnummer ved tilmeldingen, både elevens eget, samt værgens.

 • Vi forbeholder sig ret til at aflyse 2 undervisningsgange pr. sæson, uden at det modregnes i elevbetalingen.
 • Aflyser en underviser mere end 2 undervisningsgange på en sæson, vil du få det tilsvarende beløb udbetalt til din NEM-konto ved sæsonens afslutning.

 • Vi vil gerne bruge billed- og videomateriale af eleverne på vores hjemmeside, Facebook, m.m. og til forskellige trykte materialer, f.eks. flyers og plakater. Det kan være billeder af eleven til undervisning, til et af vores arrangementer eller af elevens optræden.
 • Når du tilmelder dig undervisning på Den Kreative Skole vil du blive bedt om at tage stilling til, om vi må bruge billed- og videomateriale af dig. Hvis du giver dit samtykke, vil du til enhver tid kunne trække det tilbage.