Skip to main content

Priser og sæson

Børn og unge (elever under 25 år)

Holdundervisning 1.880 kr

Sæsonen begynder uge 36 (OBS fredagsundervisning starter uge 35)

OBS + 75 kr. pr. sæson for tilmelding til KreaKlubben

Småhold/begynderhold, en 50-minutters lektion ugentligt 4.328 kr. Fra 1. aug. 2020: 2.500 kr.

4-6 elever bliver undervist samtidigt. Der er undervisning fra uge 34 (fredagsundervisning starter uge 33) til og med uge 25.

OBS gratis eller halv pris på øvrige hold, når du er tilmeldt instrumentalt småhold. Se under rabatter. 

Se småhold her

Et solo instrument/sang, en 25-minutters lektion ugentligt 5.000 kr.

Undervisning fra uge 34 (OBS fredagsundervisning starter uge 33) til og med uge 25.

OBS gratis eller halv pris på øvrige hold, når du er tilmeldt soloundervisning. Se under rabatter.

Et solo instrument/sang, en 20-minutters lektion ugentligt 4.568 kr.

Dette tilbud er til små begyndere, der ikke kan koncentrere sig for lang tid ad gangen.
Undervisning fra uge 34 (OBS fredagsundervisning starter uge 33) til og med uge 25.

OBS gratis eller halv pris på øvrige hold, når du er tilmeldt soloundervisning. Se under rabatter.

Voksne (elever over 24 år)

Holdundervisning 1.880 kr

Undervisning fra uge 35 til og med uge 20.

OBS + 75 kr. pr. sæson for tilmelding til KreaKlubben

Et solo instrument/sang, en 25-minutters lektion ugentligt 5.000 kr.

Undervisning fra uge 35 til og med uge 20

Talentundervisning

Musik Talentforskole 600 kr.

Dette er et tillæg til betalingen for din normale 25 minutters instrumentalundervisning.
Medlemskabet af KREA Klubben er ikke medregnet i prisen.

Musik Talentlinje 1.000 kr.

Dette er et tillæg til betalingen for din normale 25-minutters instrumentalundervisning.
Medlemskabet af KREA Klubben er ikke medregnet i prisen.

Dans Talent 4.680 kr.

Dette er prisen for hele sæsonen.
Medlemskabet af KREA Klubben er ikke medregnet i prisen.

Fabulatoriet

Et fabulatorie forløb 1.800 kr.

Et forløb er 12 uger, enten forår eller efterår.
Klik her for at læse mere om Fabulatorie forløb

Rabatter

Solo- eller instrumentale småholds undervisning

Hvis du får soloundervisning inden for musik eller undervisning på instrumentalt småhold:

  • Øvrige musikhold kan du tilmelde dig gratis
  • Hold inden for en anden kunstart kan du tilmelde dig til halv pris

Holdundervisning på mere end 2 hold

Får du holdundervisning på mere end 2 hold, så betaler du kun for de 2 dyreste hold, de øvrige hold er gratis. Det vil sige, at du aldrig kommer til at betale for flere end 2 hold.

Øvrige priser

15 minutters ekstra tid pr. solo lektion 3.000 Kr.

Gælder kun for elever med 25 minutters lektioner.
Dette er prisen for hele sæsonen.

Krea Klub medlemsskab 75 kr.

Prisen er for én sæson og skal fornyes hver sæson, man deltager i undervisningen.

Leje af et instrument 80 kr.

Prisen er pr. måned og som oftest lejer du et instrument i 10 måneder

Prøvegange 200 kr.

Prisen opkræves hvis du har tilmeldt dig til et hold og skriftligt melder dig ud inden 4. undervisningsgang 

Særlige forhold med hensyn til priserne

Elever med bopæl udenfor kommunegrænsen

I henhold til Silkeborg Kommunes politikker gælder følgende regler:

  • Bor du udenfor Silkeborg Kommune og modtager du undervisning (folkeskole, gymnasium, el. lign.) i kommunen, gælder de normale priser for undervisningen. Du har også mulighed for at opnå rabatter.
  • Bor du udenfor Silkeborg Kommune og modtager du ikke undervisning (folkeskole, gymnasium, el. lign.) i kommunen, forhøjes priserne med 55% for musikundervisning og med 75% for anden undervisning. Du kan ikke opnå rabatter.

Friplads

Vi kan, efter Lov om musik § 3 c, stk. 9, bevillige delvis fripladstilskud til alle børn og unge under 18 år, der modtager musikundervisning på Den Kreative Skole. Vi giver ikke delvis fripladstilskud til undervisning i dans, billedkunst, teater mm.  Bevillingen sker efter økonomiske kriterier, som Skolens bestyrelse regulerer hvert år.

Hvis husstandens samlede personlige indkomst er:

  • til og med 255.000, er din egenbetaling 50% af prisen.
  • mellem 256.000 - 296.000, er din egenbetaling 75% af prisen.
  • 297.000 og derover, er din egenbetaling 100% af prisen.

Vær opmærksom på at tilskud til friplads først vil blive modregnet efter indbetalingen af 1. rate.
Du kan hente et ansøgningsskema ved at klikke her.