Skip to the content

Krea Klubben

Krea klubbens bestyrelse

Krea Klubben består af forældre og medarbejdere fra skolen samt repræsentanter fra skolens bestyrelse. Alle forældre eller elever over 18 år kan stille op til Krea Klubbens bestyrelse.

Vil du vide mere? Læs mere om Krea Klubben her

Ved generelle henvendelser om Krea klubben skal du kontakte kontoret.

 

Formand

Tina Svaneborg
86 84 48 24  /  21 75 92 94
tina.anders.ks@gmail.com

Kasserer

Vivi Melgaard Vendebæk
89 70 53 05
vmv@silkeborg.dk 

Udpeget af DKS

Medlem af Den Kreative Skoles bestyrelse

Morten Harde Clausen
38 10 40 84
29 89 40 84 arb.
clausen@fibermail.dk 

Lærerrepræsentant

Hanne Højgaard Hede
20 90 46 44
hannehhede@hotmail.com 

Næstformand

Knud Mortensen 
89 70 53 01
knud.mortensen@silkeborg.dk

Suppleant

Morten Svenningsen
61 60 92 27
mortensvenningsens@gmail.com

Revisorer

Søren Kristian Frydenlund-Vad
89 70 53 04
Sorenkristian.frydenlund-vad@silkeborg.dk

Annette Zacho Poulsen
89 70 53 02
annette.zacho@silkeborg.dk

Forældrerepræsentant

Morten Harde Clausen
38 10 40 84 / 29 89 40 84 
clausen@fibermail.dk