Skip to the content

Betingelser

Vilkår

 • Der er undervisning én gang om ugen. Undervisningsåret følger som hovedregel folkeskolens ferieplan. Der kan dog være undtagelser, så hold dig gerne orienteret ved at læse info på hjemmesiden og andre meddelelser fra kontor og lærere.
 • Undervejs i sæsonen forbeholder vi os ret til at omlægge undervisningen i perioder til projekter og arrangementer for eleverne. Det kan give andre mødetidspunkter ved for eksempel:
  • Kreativ Uge (tema/emne uge).
  • Besøg ud af huset.
 • Bemærk: Folkeskoleloven åbner mulighed for at forældre kan bede skolelederen om, at børn kan få fri til at gå til musikundervisning i skoletiden.
 • Vi opretter holdene under forudsætning af, at der er nok elever tilmeldt til de enkelte hold.
 • Hvis der ikke er nok tilmeldinger til et hold, forbeholder vi os ret til at nedlægge holdet eller alternativt slå flere hold sammen.
 • Det kan betyde, at vi laver ændringer i det specifikke indhold i undervisningen. Hvis dette er tilfældet, vil vi orientere dig inden undervisningsstart.
 • Hvis din underviser er syg eller på anden vis er forhindret i at undervise, får du besked via mail og/eller SMS fra skolens kontor. 
 • Husk derfor at oplyse din mailadresse og mobilnummer ved tilmeldingen, både elevens eget, samt værgens.
 • Hvis underviseren er syg, vil vi, hvis det er muligt, indkalde en vikar, så undervisningen alligevel kan finde sted.
 • Hvis vi ikke kan finde en vikar, bliver undervisningen aflyst.
 • Vi forbeholder sig ret til at aflyse 2 undervisningsgange pr. sæson, uden at det modregnes i elevbetalingen.
 • Aflyser en underviser mere end 2 undervisningsgange på en sæson, vil du få det tilsvarende beløb udbetalt til din NEM-konto ved sæsonens afslutning.
 • Vi vil gerne bruge billed- og videomateriale af eleverne på vores hjemmeside, Facebook, m.m. og til forskellige trykte materialer, f.eks. flyers og plakater. Det kan være billeder af eleven til undervisning, til et af vores arrangementer eller af elevens optræden.
 • Når du tilmelder dig undervisning på Den Kreative Skole vil du blive bedt om at tage stilling til, om vi må bruge billed- og videomateriale af dig. Hvis du giver dit samtykke, vil du til enhver tid kunne trække det tilbage.

Undervisningstyper

 • En lærer underviser én elev ad gangen.
  • Børn og unge (under 25 år) har 37 ugers undervisning.
  • Voksne (over 24 år) har 31 ugers undervisning.
 • En lærer underviser 4-6 elever samtidigt
 • Vi opretter kun småhold for børn og unge (under 25 år).
 • Undervisningens forløb er på 37 uger.
 • Undervisningens forløb er på 31 uger.
 • Det gælder for både børn og unge (under 25 år) og for voksne (over 24 år).
 • Vi udbyder nogle udvalgte undervisningstilbud i kortere forløb: 
  • Efterårssæson. 
  • Forårssæson. 
  • Et begrænset antal uger/gange. 

Indmeldelse

 • Du skal tilmelde dig online via tilmeldingen her på hjemmesiden. Hvis du har brug for det, kan du kontakte skolens kontor og få hjælp.
 • Vi åbner for tilmelding til den kommende sæson sidst i april måned. Herefter kan du melde dig til undervisning så længe, der er ledige pladser på det ønskede undervisningstilbud. Hvis holdene er fyldt op eller underviserne ikke har plads til flere elever, bliver du optaget på tilbuddets venteliste. Se mere under emnet venteliste.
 • Når du er tilmeldt vil du i starten af juli modtage besked om, hvilke undervisningstilbud, du er optaget på. Du vil også modtage yderligere oplysninger om undervisningen, tid og sted.
 • Hvis du tilmelder dig undervisning efter 1. juli vil du kort efter din tilmelding modtage besked om, om du er optaget på holdet eller, om du er kommet på venteliste.

Bemærk: Hvis du på forhånd foretrækker en bestemt underviser (til soloundervisning), eller kun kan modtage undervisning på bestemte tidspunkter eller gerne vil køre til et af vores andre undervisningssteder, end det tilmeldte, for at modtage undervisning, så husk at oplyse det ved tilmeldingen, så vi kan forsøge at tage hensyn til det, når vi skal planlægge undervisningen.

 • Hvis du er optaget på venteliste til undervisning, er du ikke garanteret en plads på det ønskede undervisningstilbud. Om du bliver optaget, afhænger af, om der bliver en ledig plads på holdet. Det afhænger også af, hvilket nummer du har på ventelisten. Vi kan derfor ikke give dig noget entydigt svar på, hvornår du har mulighed for at blive optaget på det ønskede tilbud.
 • Til holdundervisningen kan der være mulighed for ledige pladser efter efterårsferien og ellers løbende, som der kan blive ledige pladser på holdet.
 • For solo- og småholdsundervisningen vil der også være bedst mulighed for opstart efter efterårsferien, i starten af december eller i starten af marts.
 • Du kan ikke frit deltage i undervisningen for at se, om det er noget for dig.
 • Du skal være tilmeldt og optaget til det ønskede undervisningstilbud for at kunne gøre brug af prøvegange. 
 • Prøvegangene er ikke gratis, de har en pris og et regelsæt afhængigt af undervisningstypen.
  • Holdundervisning har 3 prøvegange til en fast pris. Prisen for tre prøvegange er 200 kr. for hold og 2 rater for soloundervisning og instrumentale småhold.  Læs mere under 'Udmeldelse'. 
  • Soloundervisning og småhold har udmeldelsesfrister i kombination med betaling af et antal rater.
   • Betalingen er opdelt i rater, og man kommer til at betale for et antal rater afhængigt af datoen, hvor man melder sig ud.
   • Se mere i afsnittene om Udmeldelse for hhv. Børn & unge og Voksne.
 • Du har efter aftale med din underviser mulighed for at leje et instrument hos Den Kreative Skole. Vi udlejer primært instrumenterne til 1. års elever og udlejer derfor kun for én sæson ad gangen
 • Hvis du ikke er fyldt 18 år, er det dine forældre eller din værge, der er ansvarlig for instrumentet i lejeperioden.
 • Hvis der sker skade på instrumentet er du ansvarlig for at udbedre skaden hos den reparatør, som skolen anviser.
 • Vi opfordrer dig eller dine forældre/værge til at undersøge, om instrumentet er forsikret igennem jeres eget forsikringsselskab.
 • Da vi primært udlejer instrumenter til 1. års elever, forbeholder vi os retten til at opsige lejeaftaler med øvrige elever med 2 måneders varsel.
 • Du opsige lejeaftalen skriftligt og aflevere dit instrument fra dag til dag.
 • Vi udlejer pt. følgende instrumenter:
  • Violin
  • Cello
  • Kontrabas
  • Tværfløjte
  • Klarinet
  • Saxofon
  • Fagot
  • Diverse brassinstrumenter

Udmeldelse af børn og unge (under 25 år)

Denne type undervisning har 37 ugers varighed.

 

Nye elever

 • Som ny elev på Den Kreative Skole er tilmeldingen bindende frem til efterårsferien.
 • Skriftlig udmeldelse kan ske inden 5. undervisningsgang - du skal i så fald betale 2 rater. Undervisningen fortsætter frem til efterårsferien.
 • Øvrige udmeldelsesfrister:
  • Indtil og med 1. november med virkning fra 1. december. Du skal i så fald betale 3 rater
  • Indtil og med 1. februar med virkning fra 1. marts. Du skal i så fald betale 6 rater.

 

Elever, der har skiftet fag og/eller underviser

 • Har du tidligere været elev på Den Kreative Skole, men har skiftet fag og/eller underviser, er tilmeldingen bindende frem til efterårsferien.
 • Skriftlig udmeldelse kan ske inden 5. undervisningsgang og du betaler 2 rater. Undervisningen fortsætter frem til efterårsferien.
 • Øvrige udmeldelsesfrister:
  • Indtil og med 1. november med virkning fra 1. december. Du skal i så fald betale 3 rater.
  • Indtil og med 1. februar med virkning fra 1. marts. Du skal i så fald betale 6 rater.

 

Elever, der er fortsat på samme fag hos samme underviser

 • For fortsætterelever, der modtog undervisning sidste sæson i samme fag hos samme underviser, er undervisningen bindende frem til d. 30. november.
 • Skriftlig udmeldelse kan ske frem til den 1. november og du skal i så fald betale 3 rater.
 • Øvrige udmeldelsesfrister:
  • Indtil og med 1. februar med virkning fra 1. marts. Du skal i så fald betale 6 rater.
  • Du skal lave en skriftlig udmeldelse, og du skal give den til skolens kontor.

Denne type undervisning har 31 ugers varighed.

 • Du har max. 3 prøvegange som koster 200 kr.
 • Udmeldelse skal ske inden 4. undervisningsgang. Silkeborg Kommune tilbagefører overskydende betaling til den NEM-konto, du har betalt fra.
 • Efter 4. undervisningsgang er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen. Du kan fortsat godt melde dig ud, men vil ikke få tilbagebetalt restbeløbet for undervisningen.
 • Du skal lave en skriftlig udmeldelse, og du skal give den til skolens kontor.

Udmeldelse af voksne (over 24 år)

Denne type undervisning har 31 ugers varighed.

 

Nye elever

 • Som ny elev på Den Kreative Skole er din tilmelding bindende frem til efterårsferien.
 • Du kan udmelde dig skriftligt inden 5. undervisningsgang - du skal i så fald betale 2 rater. Undervisningen fortsætter frem til efterårsferien.
 • Øvrige udmeldelsesfrister:
  • Indtil og med 1. november med virkning fra 1. december. Du skal i så fald betale 3 rater
  • Indtil og med 1. februar med virkning fra 1. marts. Du skal i så fald betale 6 rater.

 

Elever, der har skiftet fag og/eller underviser

 • Har du tidligere været elev på Den Kreative Skole, men har skiftet fag og/eller underviser, er tilmeldingen bindende frem til efterårsferien.
 • Du kan udmelde dig skriftligt inden 5. undervisningsgang, og du skal i så fald betale 2 rater. Undervisningen fortsætter frem til efterårsferien.
 • Øvrige udmeldelsesfrister:
  • Indtil og med 1. november med virkning fra 1. december. Du skal i så fald betale 3 rater
  • Indtil og med 1. februar med virkning fra 1. marts. Du skal i så fald betale 6 rater.

 

Elever, der er fortsat på samme fag hos samme underviser

 • For fortsætterelever, der modtog undervisning sidste sæson i samme fag hos samme underviser, er undervisningen bindende frem til den 30. november.
 • Du kan udmelde dig skriftligt frem til den 1. november og du skal i så fald betale 3 rater.
 • Øvrige udmeldelsesfrister:
  • Indtil og med 1. februar med virkning fra 1. marts. Du skal i så fald betale 6 rater.

 

Du skal lave en skriftlig udmeldelse og du skal give/sende den til skolens kontor.

Denne type undervisning har 31 ugers varighed.

 • Du har max. 3 prøvegange, som koster 200 kr.
 • Hvis du vil melde dig ud, skal du gøre det inden 4. undervisningsgang. Silkeborg Kommune vil tilbageføre den overskydende betaling til den NEM-konto, du har betalt fra
 • Efter 4. undervisningsgang er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen. Du kan fortsat godt melde dig ud, men du vil ikke få tilbagebetalt restbeløbet for undervisningen.
 • Du skal lave en skriftlig udmeldelsen, og du skal give/sende den til skolens kontor.