Skip to main content

PRISER OG ØVRIG INFO - BILLEDKUNST

Børn og unge (elever under 25 år)

 • Pris: 1.880 kr./sæson (helårssæson – 31 ugers undervisning) fordelt på 2 rater á 940 kr. Læs mere om betaling
 • Sæson: 31 uger: start 16. august, slut 4. maj Læs mere om sæson 21/22
 • Kreaklubben: Vi opfordrer alle elever til at melde sig ind i Kreaklubben for 75 kr. Klubben støtter elevaktiviteter på skolen f.eks. koncerter, workshops, udstillinger, udflugter mv. Som medlem har man også mulighed for at låne skolens lokaler. Læs mere om Kreaklubben her
 • Tilmelding: Du skal tilmelde dig undervisningen her på hjemmesiden. Hvis du har brug for det, kan du kontakte skolens kontor og få hjælp. Hvis holdet er fyldt kommer du på en venteliste. Læs mere om tilmelding og venteliste her
 • Prøvegang: Hvis der er ledige pladser på holdet har du mulighed for at få en gratis prøvegang. Kontakt administrationen for at høre nærmere.
 • Fortsæt din undervisning efter afsluttet sæson: Hvis du ønsker at fortsætte din undervisning efter sommerferien skal du lave en gentilmelding. Elever, der allerede er indskrevet har førsteret til undervisningspladserne.
 • Udmeldelse i løbet af sæsonen: Du kan udmelde dig skriftligt til administrationen inden 1/12, hvis du ønsker at stoppe din undervisning efter en halv sæson. Du skal lave en skriftlig udmeldelse til skolens administration
  • Din tilmelding fortsætter automatisk henover sæsonen, hvis du ikke udmelder dig skriftligt til administrationen inden 1/12

 • Hvis du er tilmeldt et instrumentalt småhold eller soloundervisning kan du tilmelde dig hold inden for dans, billedkunst eller teater til halv pris. Musikhold kan du tilmelde dig gratis
 • Får du holdundervisning på mere end 2 hold, så betaler du kun for de 2 dyreste hold, de øvrige hold er gratis. Det vil sige, at du aldrig kommer til at betale for flere end 2 hold

Du har mulighed for at søge orlov på op til ét undervisningsår, hvis du fx skal på efterskole, udlandsophold eller ved andre særlige omstændigheder. På denne måde er du sikker på at kunne genoptage din undervisning hos din underviser eller det hold, du går på, når din orlov er slut.

Du kan søge orlov i alle fag, og din ansøgning bliver behandlet af administrationen. 

Hvis du vil vide mere om mulighederne for orlov, kan du kontakte kontoret på telefon 89 70 53 00 eller mail denkreativeskole@silkeborg.dk

Vi kan bevillige delvist fripladstilskud til alle børn og unge under 18 år, der modtager undervisning på Den Kreative Skole. Bevillingen sker efter gældende økonomiske kriterier.

Hvis husstandens samlede personlige indkomst er:

 • til og med 255.000, er din egenbetaling 50% af prisen.
 • mellem 256.000 - 296.000, er din egenbetaling 75% af prisen.
 • 297.000 og derover, er din egenbetaling 100% af prisen.

Vær opmærksom på at tilskud til friplads først vil blive modregnet efter indbetalingen af 1. rate.
Du kan hente et ansøgningsskema ved at klikke her.

 • Bor du udenfor Silkeborg Kommune og modtager du undervisning (folkeskole, gymnasium, el. lign.) i kommunen, gælder de normale priser for undervisningen. Du har også mulighed for at opnå rabatter.
 • Bor du udenfor Silkeborg Kommune og modtager du ikke undervisning (folkeskole, gymnasium, el. lign.) i kommunen, forhøjes priserne med 55% for musikundervisning og med 75% for anden undervisning. Du kan ikke opnå rabatter.