Skip to the content

Priser og sæson

Børn og unge (elever under 25 år)

Holdundervisning

Sæsonen begynder uge 36 (OBS fredagsundervisning starter uge 35)

OBS + 75 kr. pr. sæson for tilmelding til KreaKlubben

1.880 kr

Småhold/begynderhold, en 50-minutters lektion ugentligt

4-6 elever bliver undervist samtidigt. Der er undervisning fra uge 34 (fredagsundervisning starter uge 33) til og med uge 25.

OBS gratis eller halv pris på øvrige hold, når du er tilmeldt instrumentalt småhold. Se under rabatter. 

Se småhold her

4.328 kr. Fra 1. aug. 2020: 2.500 kr.

Et solo instrument/sang, en 25-minutters lektion ugentligt

Undervisning fra uge 34 (OBS fredagsundervisning starter uge 33) til og med uge 25.

OBS gratis eller halv pris på øvrige hold, når du er tilmeldt soloundervisning. Se under rabatter.

5.000 kr.

Et solo instrument/sang, en 20-minutters lektion ugentligt

Dette tilbud er til små begyndere, der ikke kan koncentrere sig for lang tid ad gangen.
Undervisning fra uge 34 (OBS fredagsundervisning starter uge 33) til og med uge 25.

OBS gratis eller halv pris på øvrige hold, når du er tilmeldt soloundervisning. Se under rabatter.

 

4.568 kr.

Voksne (elever over 24 år)

Holdundervisning

Undervisning fra uge 35 til og med uge 20.

OBS + 75 kr. pr. sæson for tilmelding til KreaKlubben

1.880 kr.

Et solo instrument/sang, en 25-minutters lektion ugentligt

Undervisning fra uge 35 til og med uge 20

5.000 kr.

Talentundervisning

Musik Talentforskole

Dette er et tillæg til betalingen for din normale 25 minutters instrumentalundervisning.
Medlemskabet af KREA Klubben er ikke medregnet i prisen.

600 kr.

Musik Talentlinje

Dette er et tillæg til betalingen for din normale 25-minutters instrumentalundervisning.
Medlemskabet af KREA Klubben er ikke medregnet i prisen.

1.000 kr.

Dans Talent

Dette er prisen for hele sæsonen.
Medlemskabet af KREA Klubben er ikke medregnet i prisen.

4.680 kr.

Fabulatoriet

Et fabulatorie forløb

Et forløb er 12 uger, enten forår eller efterår.
Klik her for at læse mere om Fabulatorie forløb

1.800 kr.

Rabatter

Solo- eller instrumentale småholds undervisning

Hvis du får soloundervisning inden for musik eller undervisning på instrumentalt småhold:

  • Øvrige musikhold kan du tilmelde dig gratis
  • Hold inden for en anden kunstart kan du tilmelde dig til halv pris

Holdundervisning på mere end 2 hold

Får du holdundervisning på mere end 2 hold, så betaler du kun for de 2 dyreste hold, de øvrige hold er gratis. Det vil sige, at du aldrig kommer til at betale for flere end 2 hold.

Øvrige priser

15 minutters ekstra tid pr. solo lektion

Gælder kun for elever med 25 minutters lektioner.
Dette er prisen for hele sæsonen.

3.000 Kr.

Krea Klub medlemsskab

Prisen er for én sæson og skal fornyes hver sæson, man deltager i undervisningen.

75 kr.

Leje af et instrument

Prisen er pr. måned og som oftest lejer du et instrument i 10 måneder

80 kr.

Prøvegange

Prisen opkræves hvis du har tilmeldt dig til et hold og skriftligt melder dig ud inden 4. undervisningsgang 

200 kr.

Særlige forhold med hensyn til priserne

Elever med bopæl udenfor kommunegrænsen

I henhold til Silkeborg Kommunes politikker gælder følgende regler:

  • Bor du udenfor Silkeborg Kommune og modtager du undervisning (folkeskole, gymnasium, el. lign.) i kommunen, gælder de normale priser for undervisningen. Du har også mulighed for at opnå rabatter.
  • Bor du udenfor Silkeborg Kommune og modtager du ikke undervisning (folkeskole, gymnasium, el. lign.) i kommunen, forhøjes priserne med 55% for musikundervisning og med 75% for anden undervisning. Du kan ikke opnå rabatter.

Friplads

Vi kan, efter Lov om musik § 3 c, stk. 9, bevillige delvis fripladstilskud til alle børn og unge under 18 år, der modtager musikundervisning på Den Kreative Skole. Vi giver ikke delvis fripladstilskud til undervisning i dans, billedkunst, teater mm.  Bevillingen sker efter økonomiske kriterier, som Skolens bestyrelse regulerer hvert år.

Hvis husstandens samlede personlige indkomst er:

  • til og med 255.000, er din egenbetaling 50% af prisen.
  • mellem 256.000 - 296.000, er din egenbetaling 75% af prisen.
  • 297.000 og derover, er din egenbetaling 100% af prisen.

Vær opmærksom på at tilskud til friplads først vil blive modregnet efter indbetalingen af 1. rate.
Du kan hente et ansøgningsskema ved at klikke her.