Skip to main content

Et forløb for dagplejere, vuggestuer og børnehaver

Fabulatoriet

Fabulatoriet er et rum for glæde, nysgerrighed og kreativitet for børn i dagplejen, vuggestuer og børnehaver.

Vi går sammen med børnene på opdagelse i billedkunst, dans og musik, med rim, rytmer og sange. Derigennem lærer børnene nye måder at udtrykke sig på, som de bruger i hverdagens leg.

Fabulatoriet understøtter:

  • Børn og voksnes glæde, nysgerrighed og fortrolighed med dans og musik, med rim, rytmer og sange.
  • Udvikling af børnenes motorik, sprog, sociale og intellektuelle færdigheder.
  • Arbejdet med de pædagogiske læreplaner og særligt de sociale, sproglige og motoriske kompetencer.
  • Silkeborg Kommunes børnekulturpolitik, som fremhæver at alle børn skal have adgang til kunst og kultur i deres hverdag.

Fabulatorieforløb og efteruddannelse

  • Fabulatorie forløb bestående af 40 årlige musik-, danse- og billedkunstforløb forestået af professionelle musikpædagoger, dansere og kunstnere fra Den Kreative Skole. Vi har 20 hold i efteråret og 20 hold i foråret. Et forløb har en varighed på 12 uger.
  • Efteruddannelse til alle dagplejere og institutionspersonale.  
Musikpædagog Lene Rahbech Rosendal tlf. 60 93 72 27 (klik for at sende en mail)