Skip to main content

Rytmik (0-5 år) - 31 ugers forløb

Rytmik for førskolebørn og deres voksne er for jer, der vil have et godt, sjovt og trygt samvær omkring musik, sang, leg og bevægelse.

Undervisningen

Til rytmikundervisningen får I sammen, børn og voksne, lejlighed til at synge, danse, spille på instrumenter, lege med småredskaber (bolde, hulahopringe, ærteposer mm.) - måske lave drama og tegne -ud fra en ramme af rim, remser, sange og sanglege - gamle som nye.

Sammen går vi på opdagelse i musikkens verden og lægger et godt grundlag for barnet til bl.a. at kunne arbejde videre med de musiske fag ud fra tanken om DET HELE MENNESKE.

Det er målet at vi, med udgangspunkt i barnet, arbejder med barnets musiske udtryk og fantasi, motorik og stemme, sociale kompetencer, sanser og koncentration.

Holdene

Vi laver rytmikholdene sådan, at I kan gå sammen med de andre børn/voksne fra børnene er 0-5 år og dermed lære hinanden godt at kende på holdene.

De fleste hold er målrettet barnets alder, så undervisningen tager hensyn til barnets alder, men på holdet FAMILIERYTMIK, kan du tage alle dine 0-5 årige med på samme hold og her er samværet i centrum.

I løbet af året vil hele jeres familie ud over undervisningen, blive tilbudt at komme med til fastelavnsfest og en familiekoncert.     

Jeg glæder mig til at være sammen med jer omkring rytmik!


Start: uge 35 (hvis din undervisning ligger fredag) ellers i uge 36
Antal undervisningsuger: 31
Pris: 1.880 kr. - læs mere om vores priser og betingelser her. 

Meld dig ind i Kreaklubben for 75 kr.! 
Vi opfordrer alle elever til at melde sig ind i Kreaklubben. Klubben støtter elevaktiviteter på skolen f.eks. koncerter, workshops, udstillinger, udflugter mv. Som medlem har man også mulighed for at låne skolens lokaler. Læs mere om Kreaklubben her
Rytmik (0-5 år) - 31 ugers forløb

Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld:

Tilmeld