Skip to the content

Fabulatoriet er dagplejens, vuggestuens og børnehavens nye ”rum” for glæde, nysgerrighed og fortrolighed med billedkunst, dans og musik, med rim, rytmer og sange. Børnene lærer igennem musik, sang, dans og billedkunst nye måder at udtrykke sig på, som de bruger i hverdagens leg.

Fabulatoriet understøtter:

  • Børn og voksnes glæde, nysgerrighed og fortrolighed med dans og musik, med rim, rytmer og sange.
  • Udvikling af børnenes motorik, sprog, sociale og intellektuelle færdigheder.
  • Arbejdet med de pædagogiske læreplaner og særligt de sociale, sproglige og motoriske kompetencer.
  • Silkeborg Kommunes børnekulturpolitik, som fremhæver at alle børn skal have adgang til kunst og kultur i deres hverdag.

Vi tilbyder:

  • Fabulatorie forløb bestående af 40 årlige musik-, danse- og billedkunstforløb forestået af professionelle musikpædagoger, dansere og kunstnere fra Den Kreative Skole. Vi har 20 hold i efteråret og 20 hold i foråret. Et forløb har en varighed på 12 uger.
  • Efteruddannelse til alle dagplejere og institutionspersonale.