Skip to main content

Kulturskolerådet

Kulturskolerådet består af forældre, repræsentanter fra folkeskolerne, kulturlivet, erhvervslivet, Kommunale udvalg, personale fra Den Kreative Skole samt Den Kreative Skoles leder.

Læs Den Kreative Skoles vedtægter

Find referater fra møder i kulturskolerådet her

 

Medlemmer i Kulturskolerådet

Kristian Toft

Formand, forældrerepræsentant

 

Johan Brødsgaard

Repræsentant fra Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

 

Charlotte Ørbæk Langballe

Repræsentant fra kommunens skoler

 

Gitte Willumsen 

Repræsentant fra Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

 

Pia Hübertz Jensen 

Forældrerepræsentant


Morten Harde Clausen  

Forældrerepræsentant

Thomas Borghus

Repræsentant fra kulturlivet

 

Anders Killmann Petersen

Repræsentant fra kommunens erhvervsliv

 

Knud Mortensen

Den Kreative Skoles leder

 

Christian Hørbov-Meier

Repræsentant fra personalegruppen

 

Lene Rahbech Rosendahl

Repræsentant fra personalegruppen