Skip to main content

Et samarbejde der skal øge trivslen blandt sårbare gravide og mødre

SANGE med MØDRE

 

 

Hvad er Sange med Mødre?

Sange med Mødre er et sangfællesskab for gravide/nye mødre, der oplever, at graviditeten/det at være mor kan være forbundet med svære følelser, nedtrykthed og uro.

I Sange med Mødre mødes grupper af ca. 6-10 kvinder med underviser Christine Heuck Christensen, der er korleder og har bred erfaring med at arbejde med kunst og kultur som redskaber til bedre trivsel. I grupperne er sangen i fokus og bruges til at sætte ord og lyd på følelser og stemninger - også når de bliver store og svære.

Der er også fokus på vejtrækningen. Både som en metode til at finde ro i en hverdag, der kan være præget af uro – og som et redskab til at komme godt igennem en fødsel. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig et Sange med Mødre-forløb, så kan du sende en mail til Christine Heuck Christensen på ch@denkreativeskole.dk

  • Hvis du henvender dig ifm. førfødselsforløbet, så send gerne din terminsdato og dit telefonnummer til Christine. 
  • Hvis du henvender dig ifm. efterfødselsforløbet, så send gerne alder på dit barn og dit telefonnummer til Christine. 

Vi opstarter løbende Sange med Mødre-forløb. Herunder kan du se hvornår.

Kommende forløb

Opstart 29. august 2024
  • Før- og efterfødselsforløb for gravide med termin ca. september/oktober 2024
  • Efterfødselsforløb for mødre med babyer fra ca. 3 måneder og indtil ca. 9 måneders alderen. 
Opstart 9. januar 2025
  • Før- og efterfødselsforløb for gravide med termin ca. marts/april 2025
  • Efterfødselsforløb for mødre med babyer fra 3. måneder og indtil ca. 9 måneders alderen.
Opstart 27. marts 2025
  • Før- og efterfødselsforløb for gravide med termin ca. april/maj 2025
  • Efterfødselsforløb for mødre med babyer fra 3. måneder og indtil ca. 9 måneders alderen.  

Sange med Mødre er et samarbejde Den Kreative Skole har indgået med musik- og kulturskolerne i Viborg og Holstebro og sammen med lokale jordemødre og sundhedsplejersker. Med en bevilling på 726.000 kr. fra Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje til en projektperiode på tre år, er det klare formål at øge trivslen blandt sårbare gravide og mødre.

Den verdensomspændende sundhedsorganisation WHO har iværksat projektet Music and Motherhood, der undersøger, hvordan man kan implementere korforløb som sundhedsfremme for mødre med en efterfødselsreaktion, og Den Kreative Skole har indgået et samarbejde med WHO, så Sange med Mødre også fungerer som case i Music and Motherhood. Sammen med en case i Rumænien skal Sange med Mødre være med til at undersøge, hvordan man kan implementere denne type korforløb for netop denne målgruppe. 

Sange med Mødre er således både et regionalt og et globalt samarbejde.

Sang kan lindre, når det er svært at være ny mor

Sang kan have en positiv effekt på, hvordan vi har det. Forskning viser nemlig, at du øger dit niveau af lykkehormoner og sænker dit niveau af stresshormoner, når du synger. Og det er på den baggrund, at Sange med Mødre er sat i verden. Men kan et par timers fællessang virkelig gøre en nævneværdig forskel for sårbare gravide og mødre ramt af en efterfødselsreaktion?

Når sang giver mening
“Belle Mama, Belle mama yeh. Belle Mama, Belle mamaa, yeeeh,” synger en lille gruppe kvinder foran et stort sort flygel. Belle Mama er en afrikansk hyldestsang til kvinder og en fast del af repertoiret, når sårbare gravide og mødre mødes og synger sammen på Den Kreative Skole. I dag er sangen dedikeret til en mor i gruppen, der ikke har sovet i tre nætter. Èn sender hende et smil, mens de synger. En tåre forløses.

Sammen er vi stærkest
Og det er ikke alene mødrenes oplevelse, at sang og fællesskabet i koret kan være lindrende i deres situation som gravid eller ny mor. Sange med Mødre har også haft en positiv effekt for de fødende set fra et sundhedsfagligt perspektiv. Det kan jordemoder Marie Askou bevidne:

“Vi har oplevet, ellers sårbare fødende lykkes flot med at finde ro og lindring med de konkrete vejrtrækningsredskaber, som de har lært til Sange med Mødre,” fortæller hun og fortsætter: “Særligt for de kommende mødre med for eksempel angst, depression, ADHD og så videre har Sange med Mødre kunnet bidrage til at afhjælpe den uro, som dels fravær af daglig medicin og dels de mange nye ukendte graviditetsfænomener kan påføre krop og sind.”

Det er afgørende at have gode samarbejdspartnere, som oplever netop det, når projektet skal sikres en fremtid efter projektperioden. Det fortæller Louise Frøkjær Carstens, der er Sange med Mødres projektleder.

“Når vi som Kulturskole bevæger os ind på et sundhedsfelt, er det helt afgørende, at vi gør det i samarbejde med fagligheder fra sundhedsvæsenet – og her er det jordemødre og sundhedsplejersker,” siger hun og fortsætter: “På den måde kan vi løbende kvalificere projektet i fællesskab og samtidig sikre, at det bliver formidlet til de gravide og mødre, som har størst gavn af at være med i sådan en sanggruppe.”

Og det er ikke bare udadtil at samarbejde og fællesskab er afgørende. Det fællesskab, der opstår blandt mødrene i sanglokalet, er også en nøgle til at oplåse den lindring, sang kan tilbyde. Det oplever sangunderviser Christine Heuck Christensen:

“Jeg mærker den glæde, der opstår, når vi sammen træder ind i et trygt rum, hvor fælles klang og frihed, til at komme med det, der fylder, er centralt i vores samvær. Og det er meget meningsfuldt.”