Skip to main content

Et samarbejde med dagplejere, vuggestuer og børnehaver

FABULATORIET

Hvad er Fabulatoriet?

Fabulatoriet er undervisningsforløb for daginstitutioner, hvor en kulturskoleunderviser i billedkunst, dans eller musik sammen med pædagoger i den enkelte daginstitution tager børn med ind i den kreative verden.

Fabulatoriet er et rum for glæde, nysgerrighed og kreativitet for børn op til skolealderen, og sammen går vi på opdagelse i billedkunst, dans og musik, med rim, rytmer og sange. Derigennem lærer børnene nye måder at udtrykke sig på, som de bruger i hverdagens leg.

Fabulatoriet har sin oprindelse i Gjern Kommune. Samarbejdet mellem kulturskole og dagtilbud startede for mere end 20 år siden med det formål, at alle børn skulle møde kulturskolen i deres børnehavetid. Ved kommunesammenlægningen i 2007 adopterer Den Kreative Skole samarbejdet og gennemfører i dag i fællesskab med Børne- og Familieafdelingen 40 Fabulatorieforløb á 12 ugers varighed pr. år.

Fabulatoriet er et rum for glæde, nysgerrighed og kreativitet for børn op til skolealderen, og sammen går vi på opdagelse i billedkunst, dans og musik, med rim, rytmer og sange. Derigennem lærer børnene nye måder at udtrykke sig på, som de bruger i hverdagens leg.

Med et Fabulatorieforløb bliver børnenes motorik, sprog, sociale og intellektuelle færdigheder dermed også udviklet. 

Samtidig understøtter Fabulatoriet arbejdet med de pædagogiske læreplaner og særligt de sociale, sproglige og motoriske kompetencer.

Har du lyst til at bringe kreativiteten ind i dit børnehus eller dagplejegruppe med et Fabulatorie-forløb?

Så skal du tale med din institutionsleder/dagplejeleder, som har fået et skema tilsendt vedr. tilmelding.

Et forløb varer 12 uger og koster 3.000 kr. per gruppe.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Laura Flensted-Jensen

 

Du kan også tilmelde din daginstitution herunder.

Tilmeld dig

 

Sæbebobler bringer kunst ind
i børnehavebørns hverdag 

“I dag skal vi se nogle billeder, som en der hedder Dokoupil, har lavet med sæbebobler,” forklarer Nirvi Bennich, der underviser i billedkunst.

Hun er en del af teamet bag Fabulatoriet på Den Kreative Skole, der udbyder forløb med musik, dans og billedkunst til vuggestuer, dagplejer og børnehaver. Og i dag skal hun, sammen med en gruppe børn i Virklund Børnehave, lave kunstværker på papir ved at puste sæbebobler med maling i. 

Nirvi holder et billede op foran sig med mange farvede cirkler, og børnene spærrer øjnene op, så de bliver lige så runde som sæbeboblerne. På gulvet ligger store hvide papirer klar til at modtage farverne fra de porøse bobler.

“Der er en sæbeboble, der skøjter på mit papir,” siger Magnus, der går i børnehaven. “Se nu er der én, der springer.”

Og på papiret ses et blåt omrids af tre sprungne bobler.

“Det ligner næsten små sole, kan du se det?” spørger Nirvi og kigger på drengen.

Hvad er kunst?
Nirvis besøg sætter ikke bare børnenes hænder i gang med at tegne eller male - besøgene sætter også tanker i gang i de små hoveder. Det oplever Luna Svendsen.

“Fabulatoriet giver børnene et indblik i nogle emner, vi ellers ikke har tid til at berøre i børnehaven. Kunst, for eksempel, og farvesammensætning. Der kan Nirvi bare noget.”

Og til det store spørgsmål: Hvad er kunst?, er børnene da også beredvillige. 5-årige William mener, at kunst er, når man maler, mens Magnus mener, at der også er kunst at finde i et cirkus. Og børnehavekammeraten Emma tilføjer til sidst: “Det er også kunst, det vi har lavet i dag.”