Skip to main content

Et samarbejde med lokale folkeskoler om at udbrede de kreative fag til flere

KULTURKLASSER

 

 

Hvad er Kulturklasser?

Kulturklasser er et samarbejde mellem Den Kreative Skole og en lokal folkeskole. Samarbejdet består i, at en skoleklasse i én skoletime om ugen får undervisning i enten et instrument, billedkunst eller dans. Undervisningen foregår ude på skolerne og bliver skabt ved, at en underviser fra Den Kreative Skole arbejder sammen med skoleklassens egen lærer. 

Det er ambitionen, at de kreative fag skal være tilgængelige for alle børn! Og i kulturklasserne får børnene i vores folkeskoler mulighed for at møde kunsten og en professionel fagspecialist på en anden måde, end de er vant til i skolen. Det giver nye perspektiver og kompetencer, som er med til at forme os som mennesker.

Det er også ambitionen, at børnene må opleve at mestre et instrument, billedkunstteknikker eller en dansekoreografi - derfor strækker et kulturklasseforløb sig også over et helt år, så børnene kan nå at fordybe sig i kunsten.

Samarbejdet omkring kulturklasser startede som et pilotprojekt i Silkeborg i 2020 i 10 forskellige klasser i kommunen. 

Samarbejdet om kulturklasser eksisterer også på et økonomisk niveau, da økonomien deles mellem henholdsvis den enkelte folkeskole og kulturskolen.

Kulturklassesamarbejdet har en styregruppe bestående af skoleledere fra forskellige folkeskoler og kulturskolelederen på Den Kreative Skole, der i fællesskab sætter retningen for samarbejdet.

Hvis du og din skole er interesseret i at blive en del af kulturklassesamarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte kulturskoleleder Knud Mortensen på knud.mortensen@silkeborg.dk

Med ekstraordinær støtte fra Østjysk Vækstbånd lykkedes det i skoleåret 22/23 at udvikle og udbrede samarbejdet med folkeskolerne omkring kulturklasser, så vi i dag er på alle skoler og dermed har hele 52 kulturklasser på skoler fordelt ud i hele Silkeborg Kommune:

 • Ans Skole: Tre klasser på guitar
 • Buskelundskolen: To klasser i klarinet
 • Bryrup Skole: To klasser på guitar
 • Dybkærskolen: To klasser i billedkunst
 • Dybkær Specialskole: To klasser på violin
 • Frisholm Skole: To klasse på guitar
 • Funder-Kragelund Skole: Seks klasser i billedkunst/guitar
 • Fårvang Skole: To klasser i trommer
 • Gjern Skole: To klasser i billedkunst
 • Grauballe Skole: To klasser i tværfløjte
 • Gødvad Skole: To klasser på guitar
 • Hvinningdalskolen: 4. klasse i violin
 • Langsøskolen: To klasser på klarinet
 • Resenbro Skole: To klasser på trompet/horn
 • Sejs Skole: Tre klasser i cornet og horn 
 • Sorring Skole: To klasse på klarinet 
 • Skægkærskolen: To klasser i billedkunst
 • Sølystskolen: Fire klasser i klaver/klarinet
 • Trekløverskolen: Fire klasser i guitar og klaver
 • Vestre Skole: To klasser på guitar
 • Virklund Skole: To klasser på guitar
 • Voel Skole: To klasser i tværfløjte

Flere og flere folkeskoler fløjter ind til kulturklasseundervisning

“Sådan her ser det ud, når man skal spille et a,” fortæller Caroline, mens hun resolut placerer fingrene på tre af de besølvede knapper på sin tværfløjte. “Nu har vi fået det i hånden, så det er ikke så svært mere,” fortsætter hun.

Caroline går i 5. klasse på Grauballe skole, og hun er en af de mange folkeskoleelever, der får lov til at fordybe sig i et kunstnerisk fag sammen med en kulturskolelærer i skoletiden. I 2020 blev tonen slået an til kulturklasseundervisning i ti folkeskoleklasser i Silkeborg Kommune. Siden da har musikken bredt sig til ikke mindre end fireoghalvtreds kulturklasser - og er endda blevet udvidet med endnu et kunstnerisk fag, så det nu også er muligt at udfolde sig i kulturklasseundervisning i billedkunst. Det er Knud Mortensen, der er kulturskoleleder på Den Kreative Skole, der har taget initiativ til samarbejdet - med inspiration fra Haderslev Kommune. Og Kasper Haagen Jensen, der er skoleleder på Grauballe skole, er meget begejstret for, at dét projekt udspiller sig i Silkeborg.

“Kulturklasser er for mig klart det kulturprojekt, der når allerlængst ud for færrest penge,” mener han og fortsætter: “At børnene får mulighed for at blive undervist af en musiker i to år, det er enestående og en gave, jeg er så glad for at kunne give vores elever på Grauballe skole.”

De kunstneriske fag er for alle
“1-2-3-4”. En femteklassesfod slår takten an. “A a g - f a g - ff.” Tre små tværfløjtespillere holder rytmen. “Puha man mister pusten,” udbryder Carolines klassekammerat Mathias, da den lille melodi er færdigspillet. “Det er mega fedt at lære noget, som det ikke er alle, der kan,” tilkendegiver Mathias, da han igen har fået vejret, og Caroline fortsætter: “Vi ville nok aldrig have lært at spille på fløjte, hvis ikke Didde (Kildahl Christiansen, tværfløjtelærer på Den Kreative Skole. red.) var kommet og havde lært os det. Jeg ville nok heller ikke selv vælge at gå til fløjte, men det er meget sjovt.”

Et af de helt centrale formål med kulturklasseundervisning er, at gøre musik, billedkunst og andre kulturskolefag tilgængelige for alle. Og netop dét synes at være lykkedes i fløjteklassen i Grauballe, hvor mange af eleverne ikke går til musik i deres fritid. Og det er en vigtig succes, mener Kasper Haagen Jensen: 

“De der børn der ellers ikke ville komme i berøring med musikken, det er jo dem, vi har mulighed for at nå. Mor og far spiller måske ikke musik. Storebror går til badminton. Men derfor kan det jo godt være, at hvis vi giver lillebror en trommestik i hånden, at han så får en følelse af, at det her det er jo lige mig. Dét er jo fedt.”