Skip to main content

Samarbejder

Vi vil gerne være en relevant og inspirerende kulturel platform for kreativ udvikling til gavn for både børn, unge og voksne. Udover vores grundlæggende undervisning er vi derfor også med i flere forskellige samarbejder og projekter:


Kulturklasser - Skoleklasser møder og får mulighed for at fordybe sig i et kreativt fagområde over et længere forløb, som vi laver i et samarbejde mellem undervisere fra Den Kreative Skole og lærere på den enkelte folkeskole

OrkesterMester - en organisation, der sigter på at opdyrke skoleorkestre med udgangspunkt i, at hele klassen spiller sammen

Kultur på Recept – Kulturelle forløb med det formål at styrke f.eks. stressramte borgeres mentale sundhed ved at fokusere på kultur - ikke sygdom.

DanseKRAFT - et regionalt netværk for danseundervisere med det formål at styrke dansen som kunstnerisk felt i hele regionen

Campus Bindslevs Plads - Visionen er at skabe fremtidens dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever, studerende, ansatte og borgere mødes og lærer nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur

Fabulatoriet - forløb i et kreativt fagområde for børnegrupper i daginstitutioner, som vi laver i samarbejde mellem undervisere fra Den Kreative Skole og pædagoger i det enkelte dagtilbud

Den åbne skole – Den Kreative Skole er klar til at tilrettelægge forløb og projekter efter det enkelte, konkrete samarbejde, som relaterer sig til vores øvrige virke. Det kan f.eks. være i forbindelse med valgfagsundervisning, forestillinger, kortere projekter, fagdage, osv.