Skip to main content

Nirvi Bennich

Nirvi om sit fag

"Jeg elsker selv at male og finde på kreative opgaver og udfordringer. Børn har en naturlig tilgang til deres kreativitet, og den vil jeg gerne støtte. Det er vigtigt, at kreativiteten kan blomstre og udfoldes i verden."

Undervisningen

"Jeg brænder for at give mine elever en bred vifte og et bredt kendskab til både materialer og teknikker indenfor billedkunst. At give mine elever en positiv oplevelse af, at de kan selv skabe noget, der er spændende og meningsfuldt, er afgørende" 

Baggrund

Nirvi har en 3-årig uddannelse fra en Kunstskole i Sverige. Hun har desuden en 4-årig Kunstterapeutisk uddannelse og en Voksenpædagogisk uddannelse samt en række kurser indenfor maleri, som hun har taget løbende gennem 25 år. Nirvi har undervist børn og voksne i billedkunst i 25 år. Hun har desuden i mange år siddet i Bestyrelsen for den landsdækkende forening 'Børn, Kunst og Billeder', der giver inspiration og nye vinkler inden for billedarbejdet med børn.
Nirvi Bennich

E-mail : nb@denkreativeskole.dk

Telefon : 27343852

Underviser i: