Skip to main content

Sange med Mødre tilmelding

Sange med Mødre
Sange med Mødre er korforløb for gravide/nye mødre, der oplever, at graviditeten/det at være mor kan være forbundet med svære følelser, nedtrykthed og uro.
I Sange med Mødre mødes vi i grupper af ca. 6-8 kvinder. Sammen bruger vi sangen og korfællesskabet som middel til bedre trivsel, og til at sætte ord og lyd på følelser og stemninger – også når følelserne er store og svære.
Derudover arbejder vi med vejrtrækningsøvelser, som kan være en metode for gravide og mødre til at finde ro i en hverdag, der kan være præget af uro – og som også kan være et middel til at komme godt igennem en fødsel.
Forløbet strækker sig som udgangspunkt over 12 gange af én times varighed.
Kommende forløb
  • Før- og efterfødselsforløb for gravide med termin ca. midt december/star januaropstart 10. november 2022
  • Korforløb for mødre med babyer fra 3. måneder og indtil ca. 9 månederopstart 19. januar 2023
  • Før- og efterfødselsforløb for gravide med termin ca. start april/start majopstart 2. marts 2023
For mere info og evt. tilmelding kontakt Louise Carstens på lfc@silkeborg.dk
Underviser
Christine Heuck Christensen er sangunderviser i gruppen, og hun har bred erfaring med at arbejde med kunst og kultur som redskaber til bedre trivsel.
For mere info
Hvis du vil vide mere om de konkrete forløb kan du kontakte projektleder Louise Frøkjær Carstens: LFC@silkeborg.dk eller korleder og koordinator Christine Heuck Christensen: CH@denkreativeskole.dk   
Om projektet 
Sange med Mødre er et samarbejde på tværs af kunst- og sundhedsfagligheder: musik- og kulturskolerne i Silkeborg, Viborg og Holstebro samarbejder med bl.a. jordemødre og sundhedsplejen om at undersøge, hvordan vi kan bruge korfællesskaber til at øge trivsel og velvære for sårbare mødre.
I løbet af projektperioden har vi et ønske om at udvide forløbene til flere målgrupper; fx familie-sangforløb for både nybagte fædre og mødre, sangforløb for fædre med efterfødselsreaktioner og/eller sangforløb for sårbare mødre med børn op til 6 år.
På lang sigt er det en målsætning, at vores erfaringer med forløbene vil være afsæt for en bæredygtig forankring af denne type korforløb for de nævnte målgrupper.
Projektet løber fra juni ’21 – juli ’25 og er støttet af Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje
Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte projektleder Louise Frøkjær Carstens: LFC@silkeborg.dk