Skip to main content

PRISER OG ØVRIG INFO - BILLEDKUNST

Børn og unge (elever under 25 år)

 • Pris: 2.048 kr./sæson (helårssæson – 31 ugers undervisning) fordelt på 2 rater á 1024 kr. Læs mere om betaling
 • Sæson: 31 uger: start 26. august 2024, slut 14. maj 2025
 • Kreaklubben: Når du tilmelder dig undervisning på Den Kreative Skole, bliver du tilmed en del af Kreaklubben. Dette koster 75 kr. per sæson. Klubben støtter elevaktiviteter på skolen f.eks. koncerter, workshops, udstillinger, udflugter mv. Som medlem har man også mulighed for at låne skolens lokaler i skolens åbningstid. Læs mere om Kreaklubben her. Ønsker du ikke at være en del af Kreaklubben, skal du aktivt afmelde dig medlemskab, når du tilmelder dig undervisningen.
 • Tilmelding: Du skal tilmelde dig undervisningen her på hjemmesiden. Hvis du har brug for det, kan du kontakte skolens kontor og få hjælp. Hvis holdet er fyldt kommer du på en venteliste. Læs mere om tilmelding og venteliste her
 • Prøvegang: Hvis der er ledige pladser på holdet har du mulighed for at få en gratis prøvegang. Kontakt administrationen for at høre nærmere.
 • Fortsæt din undervisning efter afsluttet sæson: Hvis du ønsker at fortsætte din undervisning efter sommerferien skal du lave en gentilmelding. Elever, der allerede er indskrevet har førsteret til undervisningspladserne.
 • Udmeldelse i løbet af sæsonen: Du er som udgangspunkt tilmeldt hele sæsonen. Hvis du går på hold, og ønsker at stoppe din undervisning efter en halv sæson, skal du huske at udmelde dig skriftligt til administrationen senest 1/12 2024. Instrumentale småhold samt soloundervisning kan du udmelde dig fra løbende.

 • Hvis du er tilmeldt et instrumentalt småhold eller soloundervisning kan du tilmelde dig hold inden for dans, billedkunst eller teater til halv pris. Musikhold kan du tilmelde dig gratis
 • Går du til mere end 2 hold, får du det billigste hold gratisHvis du for eksempel går til 3 hold, betaler du for 2. Og hvis du går til 4 hold, betaler du for 3 osv.

Du har mulighed for at søge orlov på op til ét undervisningsår, hvis du fx skal på efterskole, udlandsophold eller ved andre særlige omstændigheder. På denne måde er du sikker på at kunne genoptage din undervisning hos din underviser eller det hold, du går på, når din orlov er slut.

Du kan søge orlov i alle fag, og din ansøgning bliver behandlet af administrationen. 

Hvis du vil vide mere om mulighederne for orlov, kan du kontakte kontoret på telefon 89 70 53 00 eller mail denkreativeskole@silkeborg.dk

Den Kreative Skole har afsat en pulje til ’delvis friplads’, som kan søges af familier med en husstandsindkomst på 293.700 kr. og derunder.

De delvise fripladser tildeles efter ’først til mølle’ princippet og kan søges allerede ved tilmelding/gentilmelding.
Der kan kun tildeles delvis friplads til ét fag pr. barn pr. sæson.

Husstandsindkomst på under:
Pr. 01.08.2024 kr. 339.900: egenbetalingen udgør 75%
Pr. 01.08.2024 kr. 293.700: egenbetalingen udgør 50%

Hvem kan søge:
Alle børn og unge under 18 år, der modtager undervisning på Den Kreative Skole.

Hvordan søger man:
Du kan hente et ansøgningsskema ved at klikke her.
(Download skemaet for at udfylde det og send det i en mail til denkreativeskole@silkeborg.dk)

Hvis du søger tilskud til flere børn, skal der udfyldes én ansøgning pr. barn.  

Husk at søge hurtigst muligt, da ansøgninger om friplads behandles efter ’først til mølle’ princippet, og kun indtil puljen er opbrugt.

Hvis du søger delvis friplads efter 1. september og får den tildelt, vil den træde i kraft fra ansøgningsdatoen. Der kan således ikke tildeles delvis friplads med tilbagevirkende kraft.

OBS! Der skal indsendes en ansøgning for hver sæson, så selvom man tidligere har fået tilskud til friplads, overføres den ikke automatisk til den kommende sæson. 

Hvis vi modtager din ansøgning senest 10. august, kan vi nå at modregne beløbet allerede fra 1. betalingsrate i september. Hvis vi modtager den efter 10. august, vil tilskuddet til friplads først blive modregnet efter indbetaling af 1. rate.

Vi samarbejder med både BROEN og Dansk Flygtningehjælp 

 • Bor du udenfor Silkeborg Kommune og modtager du undervisning (folkeskole, gymnasium, el. lign.) i kommunen, gælder de normale priser for undervisningen. Du har også mulighed for at opnå rabatter.
 • Bor du udenfor Silkeborg Kommune og modtager du ikke undervisning (folkeskole, gymnasium, el. lign.) i kommunen, forhøjes priserne med 55% for musikundervisning og med 75% for anden undervisning. Du kan ikke opnå rabatter.